ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 149                                               

Polandball

Polandball – mem internetowy zapoczątkowany przez użytkowników niemieckiego imageboardu krautchan.net w drugiej połowie 2009 r. Mem ma formę komiksu internetowego, w którym poszczególne państwa zostały przedstawione jako kuliste postacie, często ...

                                               

Polish jokes

Polish jokes – popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych, dowcipy o Polakach, w których są przedstawiani jako osoby głupie i pijące duże ilości alkoholu.

                                               

Polnische Wirtschaft

Polnische Wirtschaft – stereotypowe, negatywne określenie funkcjonujące w społeczeństwie niemieckim, dotyczące organizacji społeczeństwa polskiego. Według tego stereotypu domyślnie "polnische Wirtschaft” oznacza skrajną niegospodarność, brak plan ...

                                               

Polsk riksdag

Polsk riksdag – określenie funkcjonujące w społeczeństwach skandynawskich, oznaczające burzliwą, chaotyczną i bezproduktywną dyskusję, w szerszym znaczeniu: bezład, chaos. Powstałe w XVIII w. jako krytyczne stereotypowe określenie stosowanej w se ...

                                               

Polskie drogi (stereotyp)

Polskie drogi – stereotypowe sformułowanie, oznaczające źle rozwinięty system transportu, charakterystyczny dla Polski. Stereotyp ten wytworzył się jeszcze w odległej przeszłości i podtrzymywany był przez następne stulecia; oznacza rzadką sieć po ...

                                               

Polskie obozy zagłady

Polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci – błędne określenie stosowane w niektórych, szczególnie zachodnich, mediach i publikacjach, w tym również w opracowaniach historycznych, w odniesieniu do niemieckich, nazistowskich obozów zagłady znajd ...

                                               

Polskie piekiełko

Polskie piekiełko lub polskie piekło – popularne polskie określenie dotyczące najbardziej negatywnych cech charakterologicznych i społecznych kojarzących się z Polakami. Brak jest jednego, powszechnego znaczenia tego określenia - najczęściej zale ...

                                               

Słoń a sprawa polska

W XIX wieku sformułowanie to było używane na określenie szukania we wszystkich kwestiach związków z polską sprawą narodową. Powiedzenie to upowszechnił Stefan Żeromski w Przedwiośniu. Polak, mający napisać rozprawę o słoniu, bez wahania napisał " ...

                                               

Szarże kawalerii polskiej na niemieckie czołgi

Szarże kawalerii polskiej na niemieckie czołgi – mit rozpowszechniony przez niemiecką, nazistowską propagandę oraz powojenną propagandę komunistyczną dotyczący rzekomych ataków polskiej kawalerii na niemieckie czołgi w czasie kampanii wrześniowej ...

                                               

Barwy Polski

Artykuł 28 Konstytucji w ust. 2 brzmi: barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, jednak nie precyzuje dokładnie jakie kolory należy rozumieć pod określeniem "kolor biały" i "kolor czerwony". Po precyzyjniejsze określenie tych ...

                                               

Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 październik ...

                                               

Dzwon Zygmunt

Dzwon Zygmunt – najsłynniejszy polski dzwon, powszechnie, lecz nieprawidłowo nazywany Dzwonem Zygmunta. Znajduje się na Wieży Zygmuntowskiej w północnej części katedry wawelskiej w Krakowie. Ufundowany przez Zygmunta I Starego, nazwany jego imieniem.

                                               

Flaga Polski

Flaga Polski – jeden z symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypo ...

                                               

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2 maja nie jest dniem wolnym od p ...

                                               

Godło Polski

Godło Polski, Godło Rzeczypospolitej Polskiej, właściwie herb Polski – godło i symbol Rzeczypospolitej Polskiej; jego archetypem jest dynastyczny herb Piastów, pierwszych władców Polski.

                                               

Honor i Ojczyzna

Wprowadzona w 1919 r. na mocy art. 1 pkt 6 i wzoru nr 10 do Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 1919 r. nr 69, poz. 416; utrzymana następnie kolejno przez: art. 7 ust. 3 i wzór nr 5 do Rozporządz ...

                                               

Hymn Polski

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

                                               

Kawaleria polska

We wczesnym średniowieczu na terenie Polski pierwsze oddziały wojskowe złożone z jazdy tworzyli władcy plemienni. Korzenie polskiej kawalerii wywodzą się z przybocznego oddziału jeźdźców będącego częścią drużyny książęcej księcia Mieszka I. W Pol ...

                                               

Kokarda narodowa

Kokarda jest kolistą rozetką wcześniej również stosowano kokardy w owalnym kształcie złożoną z dwóch kolorowych wstążek. Według zaleceń średnica kokardy narodowej powinna wynosić od 4 do 6 cm i powinna składać się z dwóch okręgów białego centraln ...

                                               

Korona Chrobrego

Korona Chrobrego, Korona Uprzywilejowana – najważniejsze insygnium koronacyjne królów polskich, symbol mistycznego pochodzenia władzy od Boga i suwerenności Królestwa Polskiego, symbol wierności monarchy prawu Rzeczypospolitej i jego obowiązków w ...

                                               

Lista flag Polski

W styczniu 1980 postanowiono wprowadzić nowy odcień czerwieni, który opisany został przy pomocy przestrzeni barw CIELUV. w styczniu 1980 wprowadzono nowy, używany do dziś odcień czerwieni. Określono go. za pomocą współrzędnych trójchromatycznych ...

                                               

Miecze grunwaldzkie

Miecze grunwaldzkie – dwa nagie miecze przekazane królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle i wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi przez heroldów wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Ulricha von Jungingena. Wręczenie mieczy było symbolicznym ...

                                               

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej

Pieczęć Rzeczypospolitej Polskiej – metalowa, tłoczona, okrągła pieczęć o średnicy 77 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła z godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Rzeczpospolita Polska”. Wygląd i wymiary pieczęci regulowane są prze ...

                                               

Polskie sztandary wojskowe

Polskie sztandary wojskowe – znaki polskich jednostek wojskowych, symbole sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierza polskiego.

                                               

Pro Fide, Lege et Rege

Pro Fide, Lege et Rege – dewiza polska używana w czasie I Rzeczypospolitej. Wyparła wcześniej używaną dewizę Si Deus Nobiscum quis contra nos i obecna była na różnych budynkach, rzeczach użytkowych i amunicji. Pro Fide, Lege et Rege znalazła się ...

                                               

Rogatywka

Obecnie w Wojskach Lądowych na rogatywkach noszone są otoki oznaczających poszczególne bronie i służby: granatowy – żołnierze jednostek zmechanizowanych i zmotoryzowanych oraz jednostek zabezpieczenia materiałowego, żołnierze korpusu sprawiedliwo ...

                                               

Szczerbiec

Szczerbiec – miecz koronacyjny królów Polski, jeden z najcenniejszych zabytków i unikatowe świadectwo polskiej historii. Jedyne zachowane insygnium koronacyjne dynastii Piastów. Przechowywany w Skarbcu Koronnym w Zamku Królewskim na Wawelu.

                                               

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z polskimi symbolami narodowymi: hymnem RP. barwami ...

                                               

Za wolność naszą i waszą

Za wolność naszą i waszą – skrócona wersja napisu na sztandarze z manifestacji ku czci dekabrystów w Warszawie 25 stycznia 1831, którego autorstwo przypisuje się Joachimowi Lelewelowi. W pełnej wersji miał postać: W imię Boga za naszą i waszą wol ...

                                               

Znak Polski Walczącej

PW, Polska Walcząca – symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub "kotwicę” – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechni ...

                                               

Żywią i Bronią

Żywią i Bronią – dewiza kosynierów z czasów insurekcji kościuszkowskiej, widoczna na ich sztandarze. Sztandar z taką dewizą został nadany oddziałowi kosynierów krakowskich przez Tadeusza Kościuszkę 16 VIII 1794 r. i znajduje się obecnie w zbiorac ...

                                               

Bacówka (schronisko)

Bacówka – stawiane w latach 70. i 80. XX w. małe górskie schroniska turystyczne, zapewniające około 30 miejsc noclegowych na łóżkach. Koncepcja budowy bacówek została przyjęta w 1974 przez Dyrekcję Zrzeszenia Gospodarki Turystycznej Polskiego Tow ...

                                               

Beskidy Huculskie

Beskidy Huculskie – funkcjonujące przed II wojną światową określenie z zakresu geografii turystycznej obejmujące tereny górskie położone na południowym wschodzie II Rzeczypospolitej, zamieszkane przez Hucułów. Na Beskidy Huculskie składały się pa ...

                                               

Blachówka (Kościelisko)

Blachówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, siedziba gminy Kościelisko. Blachówka położona 4 km od centrum Zakopanego, rozpościera się z niej rozległa panorama Tatr.

                                               

Budzówka (Kościelisko)

Budzówka – część wsi Kościelisko w Polsce w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko. W latach 1975–1998 Budzówka administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego

                                               

Turystyka w Bydgoszczy

W Bydgoszczy rozgrywanych jest corocznie szereg imprez sportowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu, w których uczestniczą tysiące zawodników i kibiców. Do ważniejszych należą m.in. Wielka Wioślarska o Puchar Brdy, Grand Prix Polski na żużlu 1 ...

                                               

Gazeta Górska

"Gazeta Górska” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym redaktorem pisma był Edward Moskała. Od 1996 roku redaktorem naczelnym był Zbigniew Kresek. W ...

                                               

ISIT

Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski – system informacji turystycznej prezentujący atrakcje turystyczne Polski: polskie regiony, interesujące miejscowości, ciekawe miejsca i szlaki. Stanowi interaktywne narzędzie służące d ...

                                               

Kanon Krajoznawczy Polski

Kanon Krajoznawczy Polski – wykaz najciekawszych w skali kraju obiektów krajoznawczych, położonych w poszczególnych regionach Polski. Opracowany przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

                                               

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski – lista 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski. W założeniu miała to być lista zawierająca najwyższy szczyt każdego pasma. Różnica polega na tym, że za istotne uznano te z najwyższych szczytów, na które w chwili ustalan ...

                                               

Marsz Śledzia

Marsz Śledzia − odbywający się z inicjatywy dra Radosława Tyślewicza od 2002 roku marsz pieszy o długości ok. 12 km, biegnący po Rybitwiej Mieliźnie w Zatoce Puckiej, pomiędzy Kuźnicą i Rewą. Według organizatora marsz jest organizowany w celu prz ...

                                               

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Besky(i)dy

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna Beskydy dy, cz. Mezinárodní turistický odznak Beskydy) – odznaka ustanowiona 24 marca 2008 jako wspólna inicjatywa organizacji turystycznych z Polski, Czech i Słowacji.

                                               

N.p.m. (czasopismo)

Magazyn Turystyki Górskiej "n.p.m.” – miesięcznik poświęcony turystyce górskiej, którego pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2001. Pismo przeznaczone było zarówno dla wspinaczy, jak też turystów chodzących po polskich i zagranicznych górach. W l ...

                                               

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”

Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki nadawanej w latach 1960–1996. Ta jednostopniowa odznaka została ustanowiona 21 grudnia 1960 w celu nagradzania zasług położonych dla rozwoju krajozna ...

                                               

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki”

Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Turystyki” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w postaci odznaki honorowej, nadawane przez ministra właściwego do spraw turystyki, którym do 2007 był minister gospodarki, a obecnie jest minister sportu i turys ...

                                               

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj”

Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie "Naj” – odznaka ustanowiona w 2008 roku i nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz ...

                                               

Ośrodek Informacji Turystycznej w Toruniu

OIT powstał na początku lat 90. XX w., a jego siedzibą stała się zabytkowa kamienica przy Rynku Staromiejskim 25. Zajmuje się on bezpłatnie udzielaniem informacji o atrakcjach turystycznych Torunia, najważniejszych imprezach kulturalnych i sporto ...

                                               

Polski System Informacji Turystycznej

Początki organizacji systemu informacji turystycznej na ziemiach polskich wiążą się z pierwszymi organizacjami turystycznymi jakie tworzyli Polacy na przełomie XIX i XX wieku. W okresie międzywojennym prekursorami takiej działalności w II RP był ...

                                               

Poznaj swój kraj

Poznaj swój kraj – polski miesięcznik krajoznawczo-turystyczny, stawiający sobie za cel promocję różnych regionów Polski, odkrywanie nieznanych atrakcyjnych zakątków oraz popularyzację turystyki kwalifikowanej. Redakcja oraz wydawca czasopisma by ...

                                               

Rok Szlaków Turystycznych PTTK

Rok Szlaków Turystyczych PTTK - uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. - jest nim rok 2007 w związku z przypadającą 120 rocznicą oznakowania przez Walerego Eliasza pierwszego szlaku w Tatrach z Toporowej Cyrhli do Morskiego Oka, 100 rocznicą o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →